קינג ג'ורג 44 , ת"א

תמ"א 3 תוספת וחיזוק מבנה קיים ברובע 5 לב העיר:

חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה, תוספת של 2.5 קומות מעל 3 קיימות, ביצוע עבודות הריסה ובנייה של הדירות הקיימות.

העבודה כוללת תוספת מעלית, שיפוץ הבניין הקיים וחדר המדרגות, קומת קרקע מסחרית ל-3 חנויות.

סה"כ 11 יח"ד וקומת מסחר

אדריכל הפרויקט: רוה לונדון אדריכלים בע"מ

מלצ'ט 34 , ת"א

תמ"א 3 תוספת וחיזוק מבנה קיים ברובע 5 לב העיר :

חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה, תוספת של 2 קומות חדשות וחדרים על גג המבנה, שיפוץ כללי וחלוקה מחדש של החללים הקיימים , הוספת ממ"דים והוספת מעלית , "תליית המבנה באוויר" וחפירת 4 קומות מרתף מתחתיו לחניון רובוטי .

סה"כ : 12 יח"ד

אדריכל הפרויקט : בני מולכו

המלך ג'ורג' 8 , ת"א

מבנה לשימור ברובע 5 לב העיר

חיזוק המבנה, תוספת של 3.5 קומות חדשות , שיפוץ כללי וחלוקה מחדש של החללים הקיימים, הוספת מעלית , שימור ושיחזור חזיתות וחדר המדרגות של הבניין המקורי , "תליית המבנה באוויר" וחפירת קומת מרתף מתחתיו למסחר .

סה"כ 14 יח"ד ו- 1 יחידת מסחר בקומת הקרקע ובמרתף .

אדריכל הפרויקט : פרי דוידוביץ' אדריכלים

סמטת בית השואבה 8 , ת"א

תמ"א 2 הריסה ובנית בניין חדש ברובע 5 לב העיר:

הריסת מבנה קיים , בניין חדש למגורים כולל 2 קומות מרתפי חניה ומסחר  .

סה"כ : 20 יח"ד ו 2 יחידות מסחר בקומת קרקע .

אדריכל הפרויקט : בני מולכו

שינקין 56 , ת"א

מבנה לשימור ברובע 5 לב העיר

חיזוק המבנה, תוספת של 2.5 קומות חדשות , שיפוץ כללי וחלוקה מחדש של החללים הקיימים, הוספת מעלית , שימור ושיחזור חזיתות וחדר המדרגות של הבניין המקורי שנבנה ב-1925 כבניין אקלקטי , "תליית המבנה באוויר" וחפירת 2 קומות מרתפים מתחתיו לחניון אוטומטי .

סה"כ 11 יח"ד ו- 2 יחידות מסחר + גלריה בקומת הקרקע

אדריכל הפרויקט : ארכוד אדריכלים

רש"י 6 , ת"א

תמ"א 2 הריסה ובנית בניין חדש ברובע 5 לב העיר:

שלד – הריסת מבנה קיים , בניין חדש למגורים כולל 3 קומות מרתף וחניה אוטומטי  .

סה"כ : 7 יח"ד

אדריכל הפרויקט : רוני אלרון

יוחנן הסנדלר 20 , ת"א

תמ"א 3 תוספת וחיזוק מבנה קיים ברובע לב העיר :
חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה, תוספת של 2 קומות חדשות וחדרים על גג המבנה, שיפוץ כללי וחלוקה מחדש של החללים הקיימים והוספת 2 מקומות חניה .
סה"כ : 10 יח"ד
אדריכל הפרויקט : בני מולכו

פרישמן 9 , ת"א

תמ"א 2 הריסה ובנית בניין חדש ברובע 3 :
הריסת מבנה קיים , בניין חדש כולל 2 מרתפי חניה .
סה"כ : 15 יח"ד
אדריכל הפרויקט : מאוריציו דומיניסיני

הירקון 50 , ת"א

מבנה לשימור ברובע 3 – מלון בל :
שיפוץ כללי שיקום בטונים , שימור ושיחזור חזיתות המבנה וקומת הקרקע .

אדריכל הפרויקט : ז'קי לוי

דיזינגוף 183 , ת"א

תמ"א 3 תוספת וחיזוק מבנה קיים ברובע 3 :
חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה, תוספת של 2 קומות חדשות וחדרים על גג המבנה, שיפוץ כללי של מעטפת המבנה , הוספת מרפסות והוספת מעלית
סה"כ : 9 יח"ד קיימות + 8 יח"ד חדשות 
אדריכל הפרויקט : בני מולכו

שינקין 22 , ת"א

מבנה לשימור ברובע 5 לב העיר :

שלד – חיזוק המבנה, תוספת של 2.5 קומות חדשות , שיפוץ כללי וחלוקה מחדש של החללים הקיימים, הוספת מעלית , שימור ושיחזור חזיתות וחדר המדרגות של הבניין המקורי ,שיפוץ ושימור קומת המסחר הקיימת .

סה"כ 12 יח"ד ו- 3 יחידות מסחר בקומת הקרקע

אדריכל הפרויקט : ארכוד אדריכלים

בלפור 69 , ת"א

תמ"א 3 תוספת וחיזוק מבנה קיים ברובע 5 לב העיר :

חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה, תוספת של 2 קומות חדשות וחדרים על גג המבנה, שיפוץ כללי וחלוקה מחדש של החללים הקיימים , הוספת ממ"דים והוספת מעלית .

סה"כ : 10 יח"ד

אדריכל הפרויקט : בני מולכו

דאנטה 9 , יפו

תמ"א 3 תוספת וחיזוק מבנה קיים ברובע 7 יפו :

חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה, תוספת של 2 קומות חדשות וחדרים על גג המבנה, שיפוץ כללי וחלוקה מחדש של החללים הקיימים והוספת ממ"דים .

סה"כ : 6 יח"ד

אדריכל הפרויקט : יואב מאירי

ספיר אליהו 4 , ת"א

תמ"א 3 תוספת וחיזוק מבנה קיים ברובע 3 :

חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה, תוספת של 1 קומות חדשות וחדרים על גג המבנה, שיפוץ כללי של מעטפת המבנה , הוספת מרפסות, הוספת ממ"דים והוספת מעלית

סה"כ : 8 יח"ד קיימות + 3 יח"ד חדשות 

אדריכל הפרויקט : מאיר שלסקי

אדריכל הפרויקט : בני מולכו

מולדת 1 , ת"א

תמ"א 2 הריסה ובנית בניין חדש ברובע 8 דרום העיר:

הריסת מבנה קיים , בניין חדש למגורים כולל שטחי מסחר,  מרתף , מכפילי חניה טמונים .

סה"כ : 6 יח"ד ומסחר בקומת הקרקע ובמרתף

אדריכל הפרויקט : רועי פישר לבנטון אדריכלים

מאפו 14 , ת"א

מבנה לשימור ברובע 3

שלד – חיזוק המבנה, תוספת של 1 קומה חדשה + תוספת של קומת מרתף חדשה למגורים , שיפוץ כללי וחלוקה מחדש של החללים הקיימים, הוספת מעלית , שימור ושיחזור חזיתות וחדר המדרגות של הבניין המקורי , "תליית המבנה באוויר" וחפירת 3 קומות מרתפים מתחתיו לחניון אוטומטי .
סה"כ : 8 יח"ד

אדריכל הפרויקט : ארכוד אדריכלים