רש"י 6 , ת"א

תמ"א 2 הריסה ובנית בניין חדש ברובע 5 לב העיר:

שלד – הריסת מבנה קיים , בניין חדש למגורים כולל 3 קומות מרתף וחניה אוטומטי  .

סה"כ : 7 יח"ד

אדריכל הפרויקט : רוני אלרון

שינקין 56 , ת"א

מבנה לשימור ברובע 5 לב העיר

חיזוק המבנה, תוספת של 2.5 קומות חדשות , שיפוץ כללי וחלוקה מחדש של החללים הקיימים, הוספת מעלית , שימור ושיחזור חזיתות וחדר המדרגות של הבניין המקורי שנבנה ב-1925 כבניין אקלקטי , "תליית המבנה באוויר" וחפירת 2 קומות מרתפים מתחתיו לחניון אוטומטי .

סה"כ 11 יח"ד ו- 2 יחידות מסחר + גלריה בקומת הקרקע

אדריכל הפרויקט : ארכוד אדריכלים

סמטת בית השואבה 8 , ת"א

תמ"א 2 הריסה ובנית בניין חדש ברובע 5 לב העיר:

הריסת מבנה קיים , בניין חדש למגורים כולל 2 קומות מרתפי חניה ומסחר  .

סה"כ : 20 יח"ד ו 2 יחידות מסחר בקומת קרקע .

אדריכל הפרויקט : בני מולכו

המלך ג'ורג' 8 , ת"א

מבנה לשימור ברובע 5 לב העיר

חיזוק המבנה, תוספת של 3.5 קומות חדשות , שיפוץ כללי וחלוקה מחדש של החללים הקיימים, הוספת מעלית , שימור ושיחזור חזיתות וחדר המדרגות של הבניין המקורי , "תליית המבנה באוויר" וחפירת קומת מרתף מתחתיו למסחר .

סה"כ 14 יח"ד ו- 1 יחידת מסחר בקומת הקרקע ובמרתף .

אדריכל הפרויקט : פרי דוידוביץ' אדריכלים

מלצ'ט 34 , ת"א

תמ"א 3 תוספת וחיזוק מבנה קיים ברובע 5 לב העיר :

חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה, תוספת של 2 קומות חדשות וחדרים על גג המבנה, שיפוץ כללי וחלוקה מחדש של החללים הקיימים , הוספת ממ"דים והוספת מעלית , "תליית המבנה באוויר" וחפירת 4 קומות מרתף מתחתיו לחניון רובוטי .

סה"כ : 12 יח"ד

אדריכל הפרויקט : בני מולכו